INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Interneta veikala lietošanas un pārdošanas noteikumi

1. Vispārīgi noteikumi

     1.1. Šajos noteikumos lietotie termini ir saprotami sekojoši:

          1.1.1. Noteikumi – pirkšanas un preču pārdošanas noteikumi interneta veikalā nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesību un pienākumu kārtību attiecībā un pasūtījumiem, maksājumiem, piegādēm, preču atgriešanām un citiem noteikumiem, kas saistīti ar preču iegādi roverpats.lv interneta veikalā.

          1.1.2. E-veikals – Pārdevēja vadīts interneta veikals: roverparts.lv.

          1.1.3. Līgums – Pirkšanas un pārdošanas noteikumi starp Pircēju un Pārdevēju, kas satur šos Noteikumus. Līgums par preču pārdošanu tiek nodots Pircējam no Pārdevēja izmantojot E-veikala starpniecību.

          1.1.4. Puses – ir līgumslēdzēja puses, t.i., Pircējs un Pārdevējs.

          1.1.5. Pārdevējs – SIA ROVERLAND, reģistrācijas Nr.40203356919, PVN maksātāja Nr.LV40203356919, juridiskā adrese: Celtnieku iela 25, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161, Latvija.

          1.1.6. Pircējs – Fiziska persona, kas sasniegusi pilngadību, ja nav uz tiesiska pamata attiecināti ierobežojumi; juridiska persona: attiecīgi pilnvaroti pārstāvji no visām iepriekšminētajām personām.

          1.1.7. Konts – Klienta reģistrēšanās roverparts.lv rezultātā izveidotā personiskā informācija un pasūtījumu vēstures konts, lai klients var veikt preču pasūtījumus E-veikalā.

          1.1.8. Privātuma politika – Pārdevēja E-veikalā publiski pieejamais dokuments, kurā Datu subjektiem (fiziskām identificējamām personām) tiek sniegta informācija par viņu personas datu apstrādi, izmantojot E-veikalu.

          1.1.9. Lietotājs – fiziska persona, kas iegādājas Preces E-veikalā priekš savas uzņēmējdarbības, tirdzniecības, profesijas vai ne ar darbu saistītām vajadzībām (patēriņa vajadzībām).

          1.1.10. Prece – jebkura lieta, ko piedāvā vai pārdod Pārdevējs E-veikalā Pircējam.

          1.1.11. Kurjers – Pārdevēja nolīgts Preču piegādātājs, kas piegādā Preci uz Pircēja noradīto vietu.

     1.2. Pircējs apstiprina Līguma Noteikumus un izvēlas paziņojumu “Piekrītu lietošanas noteikumiem un privātuma politikai”. Tādējādi apstiprinātie Noteikumi ir juridiski saistoši abām Pusēm.

     1.3. Pircējs apstiprina Noteikumus pasūtot Preces.

     1.4. Šajā E-veikalā Pircēji var iegādāties Preces, kā noteikts Noteikumu 1.2.6. Punktā. Persona, kas apstiprina Noteikumus, apstiprina, ka tai ir tiesības iegādāties Preces šajā E-veikalā.

     1.5. Pārdevēja lietošanas Noteikumi var tikt grozīti, mainīti vai papildināti vienpusēji no Pārdevēja puses ievērojot attiecīgo likumu prasības. Katru reizi, kad Pircējs pasūta Preci, tas tiek lūgts pārskatīt un apstiprināt Noteikumus tā, lai Pircējs būtu vienmēr iepazinies ar aktuālo Preču Pirkšanas un pārdošanas noteikumu versiju pasūtīšanas laikā. Informācija par Noteikumu atjauninājumiem ir pieejama E-veikala tīmekļa vietnē.

     1.6. Katru reizi, kad Pircējs pasūtīs Preces, pasūtījumam piesaistītie Noteikumi būs aktuālajā versijā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

2. Preču pasūtīšana un līguma slēgšana

     2.1. Pircējs var iegādāties Preces E-veikalā, izmantojot tajā izveidoto Kontu vai bez reģistrācijas.

     2.2. Pārdevēja izveidotā pasūtīšanas kārtība E-veikalā dod Pircējam iespēju pārbaudīt un labot izveidotā pasūtījuma kļūdas (E-veikala sadaļā – Grozs), pirms Pārdevējam tiek nosūtīts preču galīgais pasūtījums.

     2.3. Tiek uzskatīts, ka Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts no brīža, kad Pircējs, E-veikalā izveido un apstiprina tirdzniecības kārtību (Grozs), sniedzot informāciju, kas nepieciešama pasūtījuma formā, apstiprinājis piekrišanu Noteikumiem un izvēlējies maksājuma metodi, noklikšķinājis uz pogas “Veikt pasūtījumu”.

     2.4. Katrs Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek saglabāts E-veikala datu bāzē. Līgumus var apskatīt E-veikalā Jūsu (Pircēja) Kontā pie savas pirkumu vēstures.

     2.5. Pēc pasūtījuma saņemšanas klients saņem e-pastu, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu. Pircējam pasūtījuma atcelšana pēc tā apstiprināšanas e-pastā vairs nav iespējama.

     2.6. Pēc pasūtījuma sagatavošanu, Pārdevējs apliecina tā izpildi, nosūtot Pircējam e-pastu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, norādot, ka Preces, kas nosūtītas Pircējam vai sagatavots saņemšanai veikalā (ja Pārdevējs ir atļāvis šādu piegādes veidu izvēlēties Pircējam pasūtījuma veikšanas laikā).

     2.7. Ja Pārdevējs, pēc iespējas un Preču pieejamības, nevar piegādāt Pircējam pasūtītās Preces, ciktāl tas ir iespējams, Pārdevējs apņemas piedāvāt līdzīgu Preci pēc tās parametriem, vai arī informē, ka pasūtījumu nevarēs izpildīt. Ja Pircējs atsakās pieņemt viņam piedāvāto analogo Preci vai citu pēc tuvākās līdzības piedāvāto līdzīgo produktu, un vēljoprojām pēc Pircēja informēšanas pasūtījums nevar tikt izpildīts Pārdevējs informē Pircēju, ka pasūtījumu nevar izpildīt un Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu par Preci termiņā, ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja Pircējs ir veicis priekšapmaksu par pasūtījumu.

3. Preču cenas un samaksa

     3.1. Norādītās cenas E-veikalā un Pircēja sastādītais pasūtījums ir derīgs un spēkā esošas tikai tad, ja Preces tikai pasūtītas interneta veikalā. Preču cenas tiek izteiktas euro, tajā skaitā ietilpst aktuālā ar likumu noteiktā PVN likmi.

     3.2. E-veikalā, ja Pircējs vēlas, ar attiecīgo iestatījumu palīdzību, var izvēlēties apskatīt cenas Precēm bez PVN, bet jebkurā gadījumā Pircēja pasūtījumā maksājamais lielums par Preci tiks norādīts pievienojot likumdošanā derīgu PVN likmi.

     3.3. Piegādes izmaksas nav iekļautas preču cenā. Preču piegādes izmaksas maksā Pircējs, izvēloties attiecīgo preču piegādes metodi. Preces piegādes cena ir norādīta Pircēja pasūtījuma formā (Grozs), un tā tiek attēlota arī E-veikala sadaļā “Piegāde”.

     3.4. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Preču cenas un atlaides, kā arī Preču piegādes izmaksas.

     3.5. Preču cenu pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu nevar tikt mainīta, ja vien Preces cena ir mainījusies tehniskas kļūdas dēļ informācijas sistēmā, skaidri redzamas kļūdas (defekta) vai dēļ citiem objektīviem iemesliem, kas ir ārpus Pārdevēja kontroles (ja šiem iemesliem par pamatu kalpo pierādījumi). Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties Preces par jauno Preces cenu, tad Pircējs var atteikties no pasūtījuma informējot Pārdevēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma atcelšanas saskaņā ar iepriekš minēto procedūru, Pārdevējs atgriež Pircējam atpakaļ visu samaksāto summu saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienās.

     3.6. Veicot preču pasūtīšanu Pircējs var samaksāt par Precēm vienā no sekojošajiem samaksas veidiem:

          3.6.1. skaidrā naudā, saņemot preci noliktavā;

          3.6.2. izmantojot internetbanku;

          3.6.3. izmantojot maksājot ar karti pie pasūtījuma noformēšanas.

     3.7. Specifiskie maksāšanas veidi, kas ir spēkā pasūtīšanas brīdī ir norādīti E-veikalā “Piegāde”.

     3.8. Iegādes dokumenti – PVN rēķini – elektroniski rēķini tiek nosūtīti uz Pircēja Konta norādīto e-pasta adresi uzreiz pēc pasūtījuma izpildes un/vai tiek izsniegti preču piegādes/atsaukšanas brīdī. PVN rēķinā norāda Pircēja izvēlētās Preces, to daudzumu, atlaides, preču galīgo cenu, ieskaitot visus nodokļus, kā arī citus datus, kas nepieciešami grāmatvedību reglamentējošo tiesību aktu prasībām.

4. Preču piegāde

     4.1. Preču piegāde notiek Baltijā.

     4.2. Pašreizējās piegādes metodes un Pasūtījumu piegādes noteikumi ir redzami sadaļā “Piegāde”.

     4.3. Preču pasūtīšanas brīdī Pircējam jānorāda:

          4.3.1. Precīza preču piegādes vieta, kad Preces tiek piegādātas Pircējam, izmantojot kurjeru pakalpojumus;

     4.4. Pircējs apņemas pats pieņemt Preces. Gadījumā, ja Pircējs nevar pieņemt Preces, un Preces ir piegādātas uz norādīto Pircēja piegādes adresi, Pircējam nav tiesības celt prasības par Preču piegādi (tai skaitā garantijas prasības) pret Pārdevēju par preču piegādi nepiemērotam/nepareizam klientam vai fiziskai, vai juridiskai personai kā arī prasības par kādām citām Preces neatbilstībām vai piegādes neērtībām.

     4.5. Pārdevējs piegādā Preces Pircējam saskaņā ar “Piegāde” norādītajiem noteikumiem. Šie noteikumi ir provizoriski un arī neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgās Preces, un Pircējs ir informēts par pasūtīto preču trūkumu. Turklāt Pircējs tiek informēts un piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, kas nav Pārdevēja kontrolē. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes un pieejamības nosacījumiem.

     4.6. Pircējam pasūtītās Preces piegādā Kurjera pakalpojumu sniedzējs ar Pircēju saskaņotā piegādes laikā un Kurjera pakalpojumu sniedzējs sazinās ar Pircēju uz Pircēja norādīto tālruņa numuru un/vai Pircēja norādīto e-pasta adresi, kas norādīta veicot preču pasūtījumu.

     4.7. Pārdevējs ir atbrīvots no visām atbildībām, kas minētas Preču Pirkšanas un pārdošanas Noteikumu pārkāpšanu, ja Preces netiek nodotas un/vai piegādātas Pircējam noteiktajā laikā Pircēja vainas dēļ vai ārkārtas apstākļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja kontroles.

     4.8. Preces piegādes brīdī un/vai pie to izņemšanas noliktavā, Preces tiek piegādātas klientam kopā ar rēķinu, pavadzīmi vai kādu citu Preces saņemšanas apstiprinošu dokumentu, tai skaitā Kurjera pakalpojuma sniedzēja elektroniskajā paraksta sistēmā/ierīce (vai papīra formas, Preces piegādes apstiprinājuma dokumentā) par preču saņemšanu, kurš jāparaksta Pircējam, ar to apstiprinot preču saņemšanu.

     4.9. Pie Preces piegādes saņemšanas Pircējam ir jāpārbauda sūtījumu iepakojuma statuss/stāvoklis. Pircējam ir visos gadījumos nekavējoties jāinformē Pārdevēju, ja sūtījuma iepakojums ir saburzīts vai kā citādi bojāts, kā arī tad, ja sūtījumā ir nepareizas Preces, nepietiekams un/vai nepareizs preču daudzums, nepilnīga preču komplektācija, aprīkojums un citos gadījumos, kad pasūtījums atšķiras no piegādātā.

     4.10. Pircējs visos gadījumos, kad Preču saņemšanas laikā pamanījis iepakojuma un vai pasūtījuma neatbilstības, veic piezīmes uz Preces saņemšanas dokumenta/Kurjera piegādes dokumenta, vai ir jāuzraksta atsevišķs akts par šīm neatbilstībām. Iepriekšminētais gadījums ir aktuāls tikai, ja Preces piegādātas ar kurjera starpniecību. Ja šādas darbības no Pircēja puses nav veiktas, tad Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes un tās saturā esošajiem pārkāpumiem un/vai defektiem, kurus Pircējs nav minējis uz kurjera piegādes dokumentācijas.

     4.11. Bojājumu un preču nejauša zaudējuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad Preces tiek nodotas Pircējam.

5. Pircēja tiesības atcelt līgumu

     5.1. Pircēja tiesības veikt pirkumus E-veikalā ir saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (PTAL) un Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk – MK) un šo MK 19.punkta kārtībā ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, paziņojot par to Pārdevējam, izņemot MK 22.punkta minētājos gadījumos.

     5.2. Atteikuma tiesības neattiecas uz Pircējiem, kas ir juridiskās personas, tostarp persona, kas iegādājusies Preces, ne patēriņa vajadzībām saskaņā PTAL 12.punktu. Šis punkts neattiecas uz Preces garantijas iestāšanās gadījumiem.

     5.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, kad ir iestājies viens no MK 22.punktā minētajiem apakšpunktiem, tai skaitā:

          5.3.1. Pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Pircējs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan Preci, gan pakalpojumu;

          5.3.2. Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

          5.3.3. Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta;

          5.3.4. Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

          5.3.5. Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

          5.3.6. Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

          5.3.7. Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

     5.4. Pircējs informē Pārdevēju par Līguma anulēšanu sniedzot skaidru paziņojumu (iesniegumu), kurā izklāstīts viņa lēmums atkāpties no Līguma un kas atbilst PTAL un MK noteikumiem.

     5.5. Paziņojumu par atteikšanos tiek nosūtīts uz e-pastu: info@roverparts.lv. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu. Parakstītu 5.4.punkta minēto iesniegumu Pircējs atgriež kopā ar Precēm Pārdevējam.

     5.6. Atteikuma tiesības no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā skaita, ja Pircējs (lietotājs), vai trešā persona, neskaitot Kurjeru, saņem Preces vai:

          5.6.1. ja Pircējs ir pasūtījis vairāk nekā vienu Preci pasūtījumā un Preces tiek piegādātas atsevišķi, – no dienas, kad Pircējs (lietotājs), vai trešā persona, neskaitot Kurjeru, saņem pēdējās Pasūtījumā esošas Preces;

          5.6.2. ja Prece tiek piegādāta vairākās partijās vai daļās – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā trešā persona, kas nav Kurjers, saņem pēdējo partiju vai daļu;

     5.7. Ja Pircējs ir atteicies no Līguma, kamēr Prece vēl nav tam piegādāta, Pārdevējs pieņem Pircēja atteikumu kā Pircēja pasūtījuma atcelšanu un par to informē Pircēju uz e-pasta adresi.

     5.8. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības pēc tam, kad ir iesniedzis pakalpojuma sniedzējam pieprasījumu saskaņā ar MK noteikumu nr. 255., 18. punktu, Pircējs maksā Pārdevējam summu, kas attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai Līguma daļai brīdī, kad Pircējs informē pakalpojuma sniedzēju par atteikuma tiesību izmantošanu. Minēto summu aprēķina, pamatojoties uz Līgumā noteikto galīgo cenu. Ja galīgā cena ir pārmērīga, summu, kas jāmaksā Pircējam, aprēķina, pamatojoties uz izpildītās līguma daļas tirgus vērtību.

     5.9. Pārdevējam nav pienākuma segt jebkādas papildus izmaksas Pircējam, ņemot vēra to, ka Pircējs skaidri izvēlējies, jau sev ērtāko un/vai lētāko piegādes metodi, ko piedāvā Pārdevējs.

     5.10. Pārdevējs neatmaksā summas, ko Pircējs samaksājis par Precēm, līdz Pircējs nav atgādājis Preces atpakaļ Pārdevējam un/vai Pircējs iesniedz pierādījumus par to, ka Preces ir nosūtīta Pārdevējam, atkarībā no tā, kurš no gadījumiem notiek vispirms.

     5.11. Pircējs nekavējoties, un ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma par atteikumu no Līguma saņemšanas datuma, nosūta vai piegādā Preces Pārdevējam vai citai personai ar Pārdevēja piekrišanu. Procedūra un prasības šādu Preču atpakaļatdošanai ir atrunāti Noteikumu 7. punktā.

     5.12. Pircējs uzņemas tiešās izmaksas par preču atdošanu, atgriešanu atpakaļ, izņemot gadījumus, kad šīs izmaksas uzņemas Pārdevējs.

     5.13. Pircējs ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

6. Preču kvalitāte un garantija

     6.1. Pārdevējs garantē preču kvalitāti (kvalitātes garantija atbilstoši LR likumdošanai).

     6.2. Uz precēm, ko Pārdevējs pārdod Pircējam, attiecas visi šo preču ražotāju noteiktie garantijas nosacījumi un garantijas termiņi, kā definēts konkrētās preces tehniskajā dokumentācijā, ja tāda ir pievienota. Garantijas termiņš tiek rēķināts no momenta, kad attiecīgā prece tiek pārdota Pircējam.

     6.3. Garantija sedz tikai un vienīgi nekvalitatīvo rezerves daļu un nesedz ar to nomaiņu saistītos servisa darbus, kā arī nesedz transporta izmaksas (maksu par nobrauktiem km).

     6.4. Pārdevējs nav atbildīgs par Precēm, kas E-veikalā neatbilst tās patiesajai krāsai, formai vai citiem parametriem Pircēja monitora/displeja īpašību dēļ vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kas ir ārpus Pārdevēja kontroles. Pircējiem ieteicams izlasīt produkta aprakstu.

     6.5. Pārdevējs apņemas Pircējam atgriezt Preces pirkuma cenu, salabot produktu vai kā citādi likvidēt Preces trūkumus, ja Prece neatbilst tās garantijas nosacījumiem vai prasībām.

     6.6. Garantijas laikā remonta nepieciešamības gadījumā, preci Pircējas nodod Pārdevejam, Pārdevēja norādītajā vietā, nosūtot atpakaļ tās izmantojot Kurjera pakalpojumus, pa pastu vai klātienē. Preces ir jāatgriežas Pārdevēja adresē, kuru var noskaidrot rakstot e-pastu ar tā priekšmetā norādot: preču apmaiņa/atgriešana uz e-pastu: info@roverparts.lv, papildus uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu – čeku.

     6.7. Ja preces nav iespējams salabot un tās ir jāmaina, Pircēja pienākums ir tās nogādāt Pārdevējam oriģinālajā iepakojumā un oriģinālajā komplektācijā, izņemot tos gadījumus, ja to nepieprasa atbilstošās preces ražotāja garantijas noteikumi.

     6.8. Garantija nav spēkā:

          6.8.1. Ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas, pārtaisīšanas, modifikācijas, sliktas uzturēšanas, nepietiekamas uzturēšanas vai paviršas aprūpes rezultātā.

          6.8.2. Ja bojājums radies lietošanas instrukcijā doto norādījumu neievērošanas dēļ.

          6.8.3. Ja precei veikts remonts pašrocīgi, vai arī jebkurā citā servisā, kas nav sertificēts serviss.

          6.8.4. Ja preces ir tikušas izmantotas komerciālos nolūkos (piemēram, iznomātas, taksim, operatīvajam transportam, sporta pasākumiem).

          6.8.5. Ja pircējs nespēj uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu – čeku un pareizi aizpildītu garantijas talonu.

          6.8.6. Garantija neietver normālu nolietojumu, skrambas un mehāniskos defektus, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību.

­­­­­­7. Preču atgriešana un nomaiņa

     7.1. Preču atgriešanas, nomaiņas vai garantijas iestāšanās gadījumā, Preču apmaiņa, atgriešana, naudas kompensācija ir iespējama tikai tad, ja Pircējs uzrāda pirkuma apliecinošu dokumentu, ka Prece ir iegādāta Pārdevēja E-veikalā un garantijas gadījumā, arī aizpildītu garantijas talonu.

     7.2. Preces maiņas, kā arī Preces atgriešanas Pārdevējam – neaizvietojot Preci pret piemērotu Preces aizstājēju, gadījumos iestājās Pircēja atteikums no Līguma, kas var iestāties sekojošā kārtībā:

          7.2.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no mirkļa, kad tas iegādāto Preci saņēmis to atgriezt un/vai aizstāt/apmainīt pret citu Preci Pārdevēja norādītā vietā, tai skaitā Pārdevēja noliktavā, “Budes autogarāža”, vai arī uzzināt ispēju nogādāt preces rakstot uz e-pastu: info@roverparts.lv vai zvanot uz +371 2330 6666. Par Preces maiņu jāsazinās ar Pārdevēju ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc Preču saņemšanas rakstot uz info@roverparts.lv vai sūtot pa pastu. Preces maiņai Pārdevējs piekrīt, tad;

          7.2.2. Ja maiņas rezultātā izveidojusies starpība starp maināmajām preču cenām, tad Pircējam ir jāmaksā Pārdevējam starpības apmērs, bet ja starpības apmērs jāapmaksā Pārdevējam, tad tas veiks apmaksu ar tādu pašu apmaksas metodi kā veicis Pircējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā;

          7.2.3.Ja Pārdevējs nav piedāvājis alternatīvās maiņas Preces, Pircējam ir tiesības, MK noteiktajā termiņā, atgriezt Preci Pārdevējam un atgūt samaksāto cenu par to. Pārdevējs atgriež Pircējam samaksāto apmēru par attiecīgo Preci ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad tā atgriezta;

          7.2.4. Pircējam par vēlmi mainīt un/vai atgriezt Preci ir jāinformē Pārdevējs. Pircējam ir jāsniedz apmaiņas/atgriešanas pieprasījums rakstiskā veidā, e-pasta priekšmetā norādot: preču apmaiņa/atgriešana uz e-pastu info@roverparts.lv, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad Pircējs saņēmis attiecīgo, lai nenokavētu MK termiņu, pēc Pircēja ziņas saņemšanas Pārdevējs nekavējoties nosūtīt apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu;

          7.2.5. Pircējs var samainīt Preces tikai tad, ja Prece nav tikusi izmantota, tā nav sabojāta, ir saglabātas Preces patēriņa īpašības, tai skaita arī saglabāts Preces komerciālais izskats (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves, utt.,), un Pircējam ir Preces pirkumu apliecinošs dokuments;

          7.2.6. Visas atgrieztās Preces, papildus noteikumiem, kas minēti 7.2.5 punktā, jāatgriež tā, lai būtu saglabājušās autentiskās etiķetes, aizsardzības iepakojums kā arī saglabājot un saturot tos pašus aksesuārus brīdī, kad Prece tika pārdota. Atpakaļ nosūtītajām/nodotajām Precēm jābūt atbilstošajā un oriģinālajā iepakojumā, kas ir labā pārdošanas stāvoklī (ar instrukcijā un garantijām, ja piegādātas ar Preci), ar tādu pašu sastāvu un svaru, kādā šo Preci ieguvis Pircējs. Tajā pašā laikā arī dāvanas (papildus akciju pielikumi pie Preces) ir jāatdod, kas saņemtas kopā ar Preci;

          7.2.7. Atgriežamās Preces Pircējs nodod Pārdevējam, Pārdevēja norādītajā vietā, nosūtot atpakaļ tās izmantojot Kurjera pakalpojumus, pa pastu vai klātienē. Preces ir jāatgriež Pārdevēja adresē, kuru var noskaidrot šā Līguma 7.2.4. punkta kārtībā – rakstiskā veidā e-pasta priekšmetā norādot: preču apmaiņa/atgriešana uz e-pastu: info@roverparts.lv. Pircējam piegādājot smagās Preces (lai novērtētu, modificētu, mainītu, labotu vai atgrieztu preču kvalitātes dēļ) un ne tikai tās, Pārdevējs patur tiesības sazināties ar Pircēju telefoniski, lai informētu par Preču piegādes adresi.

          7.2.8. Atgriežot Preces pa pastu vai ar kurjeru, Pircējam ir jānorāda sūtītāja adrese un Preces jāiesaiņo pareizi, lai sūtījuma laikā Prece netiktu bojāta. Pārdevējs neatmaksā naudu par Precēm, kas tika sabojātas nosūtīšanas brīdī. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kas tika piegādāti nepareizi, uz nepareizi norādītu adresi, vai, ja Preces sūtījums tiek nozaudēts vai sabojāts pārvadāšanas laikā;

          7.2.9. Pircējam, kas atgriež Preces kvalitatīvā un pieņemamā kondīcijā, Pārdevējs atgriež tikai naudu, kas samaksāta par Preci, neskaitot Preces piegādes izmaksas (nav piemērojams, ja Pircējs Preces atdod sakarā ar Līguma pārtraukšanu). Pēc preču saņemšanas un to kvalitātes/kondīcijas novērtēšanas Pārdevējs atgriež naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad Preces tiek nodotas Pārdevējam.

     7.3. Pārdoto preču trūkumi/defekti tiek novērsti, vai Prece apmainīta pret kvalitatīvu Preci saskaņā ar Garantijas noteikumiem un LR likumā noteiktajām normatīvam.

          7.3.1. Ja Pircējs iegādājās Preces ar trūkumiem, un tas tika atzīmēts produkta nodošanas – pieņemšanas aktā (ja neatbilst noteikumiem, kas piemērojami Līguma 7.1.punktā), vai Preces bijusi nepiemērotā kvalitātē – konstatēts ražošanas defekts, vai neatbilst ražotāja specifikācijām, Pircējs pēc savas izvēles var pieprasīt:

               7.3.1.1. ka Pārdevējs saprātīgā termiņā novērš Preces defektus, ja tos var novērst;

               7.3.1.2. samazinātu pirkuma cenu;

               7.3.1.3. aizstāt Preci ar līdzīgu, atbilstošas kvalitātes Preci, neskaitot gadījumus ja trūkumi/defekti ir nebūtiski un/vai radušies Pircēja vainas dēļ;

               7.3.1.4. atmaksāt samaksāto cenu un atcelt pirkuma Līgumu, gadījumos, kad pārdotā Prece ir nekvalitatīva un kalpo par pamatu šā Līguma izbeigšanai;

          7.3.2. Pircējs var izvēlēties tikai vienu no tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti Līguma 7.3.1. Punktā. Pircējam ir jānorāda viens no 7.2.11.punktiem savā pieteikumā par Preces trūkumiem/defektiem, pieteikumā arī jāmin konkrēts preču pirkuma dokuments, kas apliecina tās iegādi un garantijas dokumenti (ja tie ir izdoti papildus);

          7.3.3. Ja Pircējam nav iespējas īstenot savu tiesiskās aizsardzības līdzekli, Pārdevējs ierosina alternatīvu 7.2.11. punktā paredzētajai metodei. Pircējam nav tiesību mainīt izvēlēto aizsardzības līdzekli. Turklāt Pircējam nav tiesību izbeigt Līgumu, ja preču trūkums/defekts ir nenozīmīgs un nav būtisks Līguma pārkāpums;

          7.3.4. Pircējam ir jāmaksā par piegādes izmaksām par Preces atgriešanu, ja Pārdevējs pārliecinās, ka atgrieztā Prece ir atgriezta nepietiekamas kvalitātes (rūpnīcas defekta) dēļ, Pārdevējs atgriež atbilstošas piegādes un atgriešanas izmaksas, kas radās Pircējam;

          7.3.5. Ja Pircējs izvēlas atgriezt bojāto produktu Pārdevējam, Pārdevējs atgriež Pircējam samaksu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja paziņojumu par sliktas kvalitātes Preci, un ja preču Pircējs nav atpakaļ iesniedzi vēl Preces Pārdevējam, tad šī atmaksas periods  tiek uzsākts no dienas, kad Preces atgrieztas atpakaļ Pārdevējam;

          7.3.6. Pārdevējs noraida Pircēja pretenzijas par nekvalitatīvo Preci gadījumā, ja šīs pretenzijas ir izteiktas produkta garantijas perioda beigās (neskaitot gadījumus, kad Pircējs var pierādīt, ka defekts radies pirms Prece nonākusi pie Pircēja, preču pārvadāšanas procesā, vai no citiem iemesliem kas izriet no Pārdevēja atbildības), un, ja Preces tīši vai nolaidības dēļ tika bojātas pēc to nodošanas Pircējam, vai arī, ja Preces tiek bojātas preču lietošanas rezultātā, nelietošanas rezultātā, vai netiek ievēroti Preces uzglabāšanas noteikumi, kā arī tad, ja Preces, izmantotas neatbilstoši citiem garantijā minētajiem noteikumiem.

     7.4. Ja Pircējam nav piegādātas Preces, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāinformē Pārdevējs par šo notikumu pa e-pastu: info@roverparts.lv vai zvanot uz E-veikalu pa tālruni. Pārdevējs uz sava rēķina apņemas aizstāt attiecīgās Preces un/vai aizstāt tās ar piemērotām Precēm. Noteikumu 7.1. Punkts attiecīgi attiecas uz šādu preču atdošanu un apmaiņu. Šis punkts neattiecas uz gadījumiem, kad Kurjers ir piegādājis Preci Pircējam un/vai to pieņēmusi cita persona.

     7.5. Pārdevējs informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās Preces vērtības zudumu Pārdevējs patur tiesības vērsties tiesā ar prasības pieteikumu pret Pircēju par Pārdevējam radīto zaudējumu segšanu, kas radusies Pircēja rīcības rezultātā.

8. Pircēja tiesības un pienākumi

     8.1. Pircējs ir tiesīgs iegādāties Preces SIA ROVERLAND interneta veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem/Līgumu un Latvijas Republikas likumu.

     8.2. Pircējam ir jāpieņem pasūtītās Preces un jāmaksā summa, kas norādīta viņam iesniegtajā pasūtījumā.

     8.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma, kā arī mainīt un/vai atdot Preces saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

     8.4. Pircējam ir arī citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā un LR tiesību aktos.

     8.5. Ja Pircēja iesniegtie reģistrācijas dati vai informācija E-veikalam mainās, Pircējam nekavējoties tie jāatjauno.

     8.6. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām Pircēja pieslēgšanās datus (lietotājvārdu, paroli u.c.,) savam e-veikala kontam. Ja Pircējs zaudē savu pieteikšanās informāciju, viņam nekavējoties jāinformē Pārdevējs izmantojot saziņas līdzekļus, kas norādīti sadaļā “Kontakti”.

     8.7. Izmantojot SIA ROVEARLAND interneta veikalu, Pircējs apņemas ievērot šos Noteikumus un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

     8.8. Ja Pircējs bez pamatotu iemesla atsakās vai izvairās no pasūtīto preču pieņemšanas, viņš sedz Pārdevēja piegādes izmaksas.

     8.9. Visus pieprasījumus, sūdzības, pretenzijas un jebkuru citu pārdošanas jautājumu gadījumā Pircējs var sazināties ar Pārdevēju uz E-veikala sadaļā “Kontakti” norādīto kontaktinformāciju.

9. Pārdevēja tiesības un pienākumi

     9.1. Ja Pircējs mēģina sabojāt vai kā citādi kaitēt e-veikala stabilitātei un drošībai, vai pārkāpj savas Noteikumu saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma apturēt vai ierobežot Pircējam iespēju izmantot E-veikalu, vai, ja nepieciešams, tad atcelt Pircēju reģistrāciju un/vai dzēst lietotāja kontu.

     9.2. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai uz laiku vai pilnībā izbeigt e-veikala darbību. Pārdevējs par to paziņo E-veikala tīmekļvietne. Šajā gadījumā visi pieņemtie un apstiprinātie pasūtījumi tiek izpildīti un jauni pasūtījumi netiek pieņemti.

     9.3. Pārdevējam ir tiesības nenoslēgt Līgumu ar konkrētu Pircējam (nepārdot jaunas Preces), ja Pircējs ir iesniedzis rīkojumu par Preču atgriešanu, tajā skaitā, bet ne tikai uz tiem gadījumiem, kad Pircējs atteicies no iepriekšējā Līguma un atdevis Preces 2 (divas) vai vairāk reizes, pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, ja pastāv pamatotas šaubas par Pircēja autentiskumu, identitāti, Pircēja spēju izpildīt Līgumu un citu Pircēja apzinātu Līguma neizpildes gadījumu.

     9.4. Pārdevējam ir tiesības atkāpties no noslēgtā Līguma, ja Pircēja pasūtītās Preces vairs nav pieejamas Pārdevēja noliktavā, kā arī gadījumos, kad pasūtītās Preces derīguma termiņš ir beidzies, kā arī gadījumos kad personas, kas, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, nebija tiesības slēgt līgumu.

     9.5. Pārdevējs apņemas nodrošināt Klienta personas datu likumīgu, pārredzamu un drošu pārvaldību, kā norādīts e-veikala sadaļā “Privātuma politika”.

     9.6. Pārdevējam ir citas tiesības un pienākumi, kas paredzēti šajos Noteikumos un piemērojamos tiesību aktos.

10. Atbildība

     10.1. Pircējs ir vienpusēji atbildīgs par savu iesniegto datu pareizību un precizitāti savā E-veikala Kontā un pasūtījuma veidlapās veicot pirkumu.

     10.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo E-veikalu.

     10.3. Pircējs ir atbildīgs par viņa pieteikšanās datu drošību E-veikala Kontā un to nodošanu trešajām personām. Ja E-veikalu izmanto trešā puse, iegādājoties Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo Personu par Pircēju.

     10.4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības, ja kaitējums un zaudējumi radušies sakarā ar to, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem, rekomendācijām un savstarpējām saistībām, apstiprinot, ka iepazinies ar šiem Noteikumiem, Privātuma politiku un citiem saistošajiem noteikumiem, kas atrodas e-veikala sadaļās “Noteikumi un nosacījumi”, faktiski ar tiem nav iepazinies un/vai sapratis, pat ja šāda iespēja tam tika piešķirta.

11. Personas datu aizsardzība

     11.1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar e-veikalā esošo Privātuma politiku, kurā ir visa informācija par e-veikala Pircēja, apmeklētāja personas datu apstrādi.

12. Informācijas apmaiņa

     12.1. Pārdevējs sūta visus paziņojumus Pircējam, kas saistīti ar Preču pasūtīšanu un Līguma izpildi izmantojot kontaktinformāciju (e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru), ko Pircējs norādījis aizpildot Pircēja reģistrācijas formu (Izveidojot savu kontu E-veikalā).

     12.2. Pircējs iesniedz Pārdevējam visus ziņojumus un jautājumus izmantojot saziņas veidus, kas norādīti Pārdevēja e-veikala sadaļā “Kontakti”.

13. Nobeiguma noteikumi

     13.1. Latvijas Republikas likumi ir saistoši šiem Noteikumiem un to izmaiņas ietekmē arī šos Noteikumus un tie tiek atbilstoši papildināti.

     13.2. Visas domstarpības tiek sākumā risinātas Pušu sarunās. Ja vienošanās nav panākta, strīdus risina Latvijas Republikas likumos noteiktā kārtībā.

     13.3. Gadījumā, ja šie Noteikumi ir nonākuši pretrunā ar likumā noteikto, novecojušas informācijas un/vai citu apstākļu dēļ, tad virsroka ir Latvijas Republikas aktuālajos likumos un regulējošajos aktos noteiktajam. Tas nemaina to, ka Noteikumi ir saistoši Pusēm, pat ja attiecīgais Līgumā noteiktais Punkts ir novecojis, tā vieta tiek piemērots aktuālais Latvijas Republikas likumos un/vai regulējošajos aktos noteiktais.

0
Grozs
  • No products in the cart.